Tillgänglighet för minasidor.stadsbacken.se

Den här sidan beskriver hur minasidor.stadsbacken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem och anpassa sidan för att så många som möjligt ska kunna använda den. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Bristerna åtgärdas löpande och ambitionen är att ha åtgärdat de viktigaste kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.  

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från Sundsvall Elnät eller Sundsvall Energi som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via e-post till minasidor@stadsbacken.se 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi får veta att problemet finns. Meddela oss via e-post till minasidor@stadsbacken.se 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. 

  • Vissa delar av webbplatsen har en ologisk struktur när besökaren tabbar genom sidan med tangentbordet. 
  • PDF-dokument är inte korrekt skapade för att fungera med uppläsande hjälpmedel. 
  • Vissa objekt särskiljs och förklaras endast med färg. 
  • Sökfunktioner på sidan har brister i att läsas upp av skärmläsare. Sökresultaten uppdateras automatiskt och blir inte uppläst av skärmläsaren.

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning). 

Senaste bedömningen gjordes den 20 juni 2021. 
Redogörelsen uppdaterades senast den 20 juni 2021.