Begäran om registerutdrag - Sundsvall Elnät

LÄS MER

Här kan du begära ett registerutdrag från Sundsvall Elnät. Ett registerutdrag är en sammanställning över de register och system där dina personuppgifter hanteras.

Är du registrerad har du rätt att få bekräftelse på om personuppgifterna har eller håller på att behandlas, och i så fall få tillgång till dessa. Detta gäller förutsatt att din begäran inte är uppenbart ogrundad eller orimlig. 

Exempel på uppgifter som kan vara registrerade

  • uppgifter i ett kundsystem.
  • uppgifter i ett personalsystem - om du är, eller tidigare varit, anställd.
  • äldre uppgifter som har förts över till arkivet.

Tjänsten använder Sundsvalls kommuns plattform

Sundsvall Elnät använder Sundsvalls kommuns E-tjänsteplattform för denna tjänst. Därför kommer namnet Sundsvall, Sundsvalls kommun eller deras logga dyka upp vid vissa tillfällen. Exempelvis vid signering med BankID, som avsändare i mail, och i den PDF som skapas för ärendet.


Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa